You’ll overcome this!

This year has been such a challenging year for many of us. We’re at the end of it, about to go into a new year that brings the promise of a better tomorrow, of hope and new beginnings. But some of us may be struggling to end this one. Look up! Stop staring at the things you don’t have and remember the things you do. Thank God for the things you have. If you’re breathing without difficulty, if your thinking is not clouded by disease, if you have your legs and arms intact, if you have your family with you, if your kids smile back at you, if you feel the warmth of a hug and the encouragement of a friend advise, you are blessed. Material things are here to serve our needs, they are not here to be served or worshiped by us. Maybe this year the Christmas presents under the tree are small and far fewer than in the past (we’re in that season right now), however I have something more important, the people for which I want to buy the gifts. That is far more precious than any material thing I may not be able to give them at the moment. This too shall pass, if you let it. May God give you the strength you need to finish this year with hope and great health:)

Acest an a fost plin de provocări si povari pentru mulți dintre noi. Suntem la sfârșitul anului acesta, pe cale de a intra într-un an nou care aduce promisiunea unui viitor mai bun, speranță și noi începuturi. Dar unii dintre noi au greautati in a pune capăt anului acesta. Privește în sus! Nu te uita la lucrurile pe care nu le ai și aduti aminte de lucrurile pe care le ai. Mulțumeste lui Dumnezeu pentru lucrurile pe care le ai. Dacă respirați fără dificultate, daca creierul nu este umbrit de boală, dacă aveți picioarele și brațele intacte, dacă aveti familia linga voi, dacă copiii va zâmbesc, dacă simțiti căldura unei îmbrățișari și încurajarea unui prieten, sinteti binecuvântati. Lucrurile materiale sunt aici pentru a servi nevoile noastre, ele nu sunt aici pentru a fi servite sau venerate de noi. Poate că în acest an de Crăciun cadourile sub copac sunt mici și puține (suntem în acest sezon si noi), cu toate acestea am ceva mai important in viata mea, cei pentru care doresc să cumper cadouri. Ei sint mult mai de preț decât orice lucru material. Și durerea sau incercarea aceasta va trece, dacă o lăsati sa treaca. Fie ca Dumnezeu să vă dea puterea de care aveți nevoie pentru a termina acest an cu speranță și o sănătate excelentă 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.