You shall have dreams and visions

Today I will continue our journey in the Supernatural/Angelic/God realm of personal experiences. I first talked about seeing/sensing angelic presence and than soon after  moving into an interactive relationship with them.

When I was in 10th grade a new phase of spiritual life began of dreams and visions. Not just normal dreams, but dreams that felt soooo real, it used all six senses to experience them, I could smell, touch, taste, colors were intensified, awareness was present, once awake some understanding would flee, but I could remember these dreams in great details for years to come. But the most important element of these particular dreams were the messages contained within the dream, message of things to come or of present aspects of life, usually involving emotional decisions and the consequences of decisions. (Confusion over details and understanding of the dream is one of the ways the dark side uses to steal away the message given to you and me, so you and I can’t be prepared for un upcoming battle). The dark side uses many methods to stop me/you from believing these messages, thus preventing up from preparing for what’s to come. The two most powerful methods are; disbelief and doubt. Once he gets you with those two you’re no longer a threat to him.

I’m sure I’ve had similar dreams in younger age but I wasn’t aware of them, not until 10th grade, more specifically about one month before the Revolution of 1989 in the Eastern European block, Romania included, against the Communism. God helped me understand the horrors of war AND gave me hope by letting me know that I, along with many others, will make it alive due to his protection over us “as he lifted us above ground and out of harms way”. (the details of this particular dream are found in my book -under Damean family page-chapter 2 or 3, for any of you that are curious enough to read:) Later on, however due to the fact that I allowed anger and bitterness in my heart I began dealing with nightmares. This manifested the same in the angelic/ light spirits realm, during those same dark times of my emotional state, I had encounters with dark spirits, an experience not at all pleasant. It took me few good years to move from fear, to the understanding that I already had power to stop their torment over me, power given to me by God, to victory in the form of peace.

Thus anything, if not guarded, can go two ways, good or bad. The ever present battle of good vs evil. Good will give you free will to choose his side where evil will always trick you on their side, stripping away any free will.

There are about 39 verses in the Bible about visions and dreams and God talking to us t. We slow down enough during our sleep for God to have an opportunity to talk  to us, but most times we brush it aside as just another dream.

Young men will have visions, and your old men will dream dreams… Acts 2:17

Astăzi voi continua călătoria noastră în subiectul bazat pe experiente supranaturale/ angelice/ si cu Dumnezeu. Am vorbit întâi cum am inceput sa vad/ simt prezență angelică și relația mea cu ei.

 In clasa a 10-a o nouă fază a vieții spirituale a început cu vise și viziuni. Nu doar vise normale dar vise cu un presimtamint foarte real in care foloseam cele șase simțuri.  Simtul mirosul, al atingerii,  de gust, culorile erau de o intensitate neexistente pe pamint, conștientizarea era prezent, odată treaza am putut retine astea vise în detalii ani de zile pina in ziua de azi. Dar cel mai important element al acestor vise este mesajul conținut în vis, semnificatia aspectelor actuale ale vieții, implicărea deciziilor emoționale și consecințele lor precum si lucrurile de viitoar, evenimente care inca nu sau intimplat. (Confuzia asupra detaliile și înțelegere acestor visurilor este una din modalitatile în care partea întunecată/satanista folosește pentru a-ti fura mesajul,  și a te opri din procesul de pregătire pentru luptă). Dumnezeu imi desoperea ceva de viitor si in secunde cel rau incerca sa fure mesajul, ca sa nu ma pot pregati de lupta. Foloseste multe metode, primele si cele mai puternice este necredinta si indoiala ca-i mesaj de la Dumnezeu, dar multe alte metode sint folosite.  

Sunt sigur că am avut vise similare în copilarie dar nu am fost conștienta de ele. Dar in clasa a 10-a, mai precis aproximativ o lună înainte de Revoluția din 1989, în blocul din Europa de Est, inclusiv România, împotriva comunismului ceva sa schimbat in mine. Dumnezeu ma ajutat să înțeleg ororile războiului DAR mi-a oferit speranță facindu-mi de cunoscut prin vis că eu împreună cu mulți alții vom supravietui datorită protecției sale asupra noastră “ne-a ridicat in aer la distanta de efectele dăunătoare a razboiului”. (Detaliile acestui vis se găsesc în cartea mea, in pagina – Damean familie -capitolul 2 sau 3, pentru cine este curios 🙂 Mai târziu in viata, datorită faptului că am lăsat furia și amărăciunea sa-mi directeze emotiile in inima mea am început a avea coșmaruri.

A luat citiva ani dar am invatat ca orice experienta are doua taisuri. La fel sa intimplat si in și in experinta mea cu îngerii de lumină. In aceleași vremuri întunecate de furie si amaraciune am avut întâlniri cu spirite întunecate, o experiență deloc plăcută. Mi-a luat cativa ani buni pentru a trece peste frica provocata de aceste spirite la înțelegerea  ca am puterea de a opri chinul lor asupra mea, putere data de Bunul Dumnezeu pina la victorie/biruinta în forma de pace mentala, sufleteasca si spirituala. Există aproximativ 39 de versete in Biblie despre viziuni și vise și cum Dumnezeu vorbește cu noi în felul acesta. Încetinim suficient în timpul ciclului de somn pentru ca Dumnezeu să aibă posibilitatea de a vorbi cu noi, dar de cele mai multe ori nu dam importanta si periem experienta deoparte sub pretextul ca doar un vis normal.

….Tinerii vor avea viziuni și bătrânii voștri vor visa visuri … Faptele Apostolilor 02:17

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.