December 5th, 2014

For the life of the body is in its blood. I have given you the blood on the altar to purify you, making you right with the Lord. It is the blood, given in exchange for a life, that makes purification possible. Leviticus 17:11

IMG_3040

Blood is fundamental to the function of every cell component in our bodies. Cells need food to survive, grow, repair themselves and to fulfill their specific functions, and, to reproduce. Cellular food is transported in blood to provide for all the cell’s needs. But you see, my blood is under attack, thus I am under attack on a cellular lever which, if not taken care of, will start breaking down every organ, one by one. The Babesia duncani bacteria, which I tested positive for, lives in the blood, more specifically lives in their own cocoons attached on the inside of arteries, decreasing the space of blood flow. Similar to how cholesterol attached to the arteries’ wall or gunk attaches to any pipes in our houses, causing slow flow or even a plug. My VEGF, wich stands for Vascular endothelial growth factor is low. Shortly put, on a cellular lever there’s not enough intake of amino-acids wich promotes the reproduction of tiny new blood cells. There’s a whole lot more info on this subject but the bottom line is this; my current blood supply is under attach from a bacterial infection and my body is very slow in making any new blood cells due to some very important pieces that’s lacking or depleted in.

The reason I’m telling you this? When we’re attacked at the most basic level, whether is in our body, our mind or our spirit, we have a diminished capacity to thrive. I can wish all I want to get better, but unless I go in with the right tools and attack the very enemy that’s weakening me I don’t have a good chance of getting better. Miracles DO happen, however, more times than not God wants to see US fight our troubles, not just seat around and hope it will go away. He, God, will walk along side, direct us to the right sources, if we trust him, and encourage us through the whole process. And that’s when we learn patience, trust, thankfulness, grace, love and so much more. Nothing of great value has ever come to us easily. Even the miracle of Christ Jesus took nine months.

Have a great day:)

IMG_2737

Caci viata trupului este in singe. Vi l-am dat ca sa-l puneti pe altar, ca sa slujeasca de ispasire pentru sufletele voastre, caci prin viata din el face singele ispasire. Leviticul 17:11

Sângele este fundamental pentru funcția fiecărei celule în corpul nostru. Celulele au nevoie de hrană pentru a supraviețui, pentru a creste, reparare și pentru a reproduce. Alimentarea celulară este transportat în sânge pentru a asigura toate nevoile celulei. Dar vezi, sângele meu este sub atac, astfel intregul corp este sub atac pe o pârghie celulara. In cazul în care nu am grija va începe sa distruga fiecare organ, unul dupa altul. Bacteria Babesia duncani, la care am testat pozitiv traieste in sânge, mai precis traieste în propriile lor coconi atașate pe interiorul arterelor, scăzind spațiul prin care fluxurile de sânge merg. Este similar ca si colesterolul atașat la pereții arterelor sau mizerie atașata din conductele caselor noastre, cauzând flux lent sau chiar un dop. VEGF meu, scurtatat pentru factorul de crestere endotelial vascular este redus. Pe scurt, pe o pârghie celulara nu e suficient suportul de amino-acizi care promovează reproducerea celulelor sanguine noi. Există o mulțime de informații despre acest subiect, dar in mare este aceasta; productia de singe actuala este sub atac de infecție bacteriană și corpul meu este foarte lent în a face noi celule sanguine din cauza unor piese foarte importante care lipsesc sau sint epuizate.

Motivul pentru care va spun asta? Când suntem atacați la nivelul cel mai de bază, ori în corpul nostru, ori in mintea noastră ori in spiritul nostru, avem o capacitate diminuată de a prospera. Pot sa-mi doresc cit vreau de a ma face bine, dar dacă nu mă duc și atac la mod direct inamicul care mă slăbeste nu am o șansă bună de a ma vindeca. Miracole se intampla, cu toate acestea, de mai multe ori decât nu Dumnezeu vrea să ne vadă ca ne luptam imotriva necazurile noastre (aduse de inamic), nu doar sa stam cu miinile in poale sperind ca magic toate problemele vor disparea.  El, Dumnezeu, va merge alături de noi, ne va conduce la sursele corecte, dacă ne încredem în El și  ne va încuraja pe intergul parcus. Numai asta vom putea învăta răbdare, încredere, mulțumire, dragoste și mult mai mult. Nimic de  valoare a ajuns vreodată la noi cu ușurință. Chiar și miracolul lui Iisus Hristos a luat nouă luni.

Va doresc o zi buna:)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.