Rugaciune

Azi dimineata, in timpul petrecut cu Bunul Dumnezeu, am primit aceasta rugaciune atat pentru mine cat si pentru oricine o vrea:)

Mulțumesc, Dumnezeule, pentru abilitatea de a ierta și pentru darul iertării. Până de curând nu puteam ierta desi am încercat, nu știu de ce, dar presupun că a avut de-a face cu ura care a luat tot spațiul disponibil în inima mea, lăsând loc pentru nimic altceva, inclusiv iertare sau bucurie.

Iti mulțumesc Doamne, pentru că ai inmuiat ceara greu calcificată de ură față de ceilalți și de mine insumi și că ai făcut ca acea ceara să se prelingă afara din sufletul meu. Acum am loc pentru iertare, iubire și bucurie. Acum pot să iert atat pe alții cat și pe mine; va lua efort, va lua voința și alegerea mea, dar am puterea de a alege acum si sufletul meu nu mai e blocat în boala urii, nu mai munceste continuu și epuizat, fără progres inafara oboselii. Îți mulțumesc sincer pentru că mi-ai dat părinții pe care îi am, că locuiesc în această parte a lumii, pentru familia mea și trupul pe care îl am. Ce lucruri spectaculoase si extraordinare am învățat datorita acestor privilegii și ce privilegii am de a putea ajuta pe alți.

Iti mulțumesc, Doamne, pentru că m-ai trezit la potențialul meu, dezvăluindu-mi temerile mele, temerile care m-au capturat într-un costum întunecat si restrans de-a lungul acestor ani. Prin faptul că mi-am arătat aceste temeri și consecințele lor, ai deschis ochii sufletului meu la lucrurile pe care le-am pierdut și la oportunitățile care nu le voi avea dacă aleg să rămân în acest costum întunecat, numit frică.

Eu voi alege viața, dragostea și bucuria. Voi risca să mă deschid și să fiu vulnerabila pentru a câștiga aceste trei calități. Voi re-învăța și re-direcționa atat atenția mea cat si gândurile și comportamentul meu pentru a experimenta consecințele vieții, iubirii și bucuriei. În căutarea mea, voi eșua uneori, dar mă voi ridica și voi continua pentru că focalizarea mea sa schimbat. În cele din urmă, văd că am dreptul să experimentez viața, dragostea și bucuria, un drept pe care mi la-i dat tu cu mult timp în urmă, dar care a fost rapit de temerile altora doar pentru a fi recucerit recent.

Este un proces de re-învățare bazat pe adevărul aratat de tine: ceea ce au spus sau făcut alții impotriva mea cu intentia de a mă dobora este bazat pe propriile lor sentimente de nesiguranță și temeri nu pe caracterul constuit in mine de Tine, Doamne. Sunt pereții lor de restrangere, nu ai mei. Iti mulțumesc, Tată, pentru că mi-ai deschis atat ochii, cat și sufletul pentru a accepta acest lucru. Acceptarea este diferenta între succes și eșec. În trecut, am acceptat adevărurile false a altora și mi-a adus numai un deșert vast in suflet, acum voi accepta adevărul Tău de a alege viața, dragostea și bucuria. La urma urmei, aceasta este definiția echilibrului. Nu unul fără celălalt. Echilibru. Adevăr. De data aceasta aleg adevărul Tău și vom vedea unde se va sfârși.

Amin.

Deuteronomi 30: 15-20

Balance Prayer

This is a prayer for myself and anyone else who wants it:)

I thank you, God, for the ability to forgive and the gift of forgiveness. Until recently I couldn’t forgive no matter how I went about it, not sure why, but I presume it had to do with the hate taking all the space available in my heart leaving no room for anything else, including forgiveness or joy.

Thank you for breaking that hard calcified wax of hate towards others and myself and melting it away from my soal. Now I have room for forgiveness, love, and joy. Now I can forgive myself and others; sure it’s still an effort, sure it’s still my will and choice but I have the power to choose now versus being stuck within my sick soul with no way out except a continuous and exhaustingly constant squirming and no progress other than fatigue. I earnestly thank you now for giving me the parents I have, for bringing me to this part of the world, for my family, and for giving me the body I have. What tremendous spectacular things I’ve learned because of these privileges and what great privileges I have to help others.

Thank you for waking me up to my potential by revealing to me my fears, fears that captured me in a self-restraining smuggled dark suit all these years. By showing me these fears and their consequences, you opened up the eyes of my soul to the things I’ve missed and the opportunities not taken if choosing to remain in that snuggled dark suit called fear.

I will choose life, love, and joy. I will risk opening up and be vulnerable in order to gain these three qualities. I will re-learn and re-direct my focus, thoughts, and behaviors in order to experience the consequences of life, love, and joy. In my quest, I will fail sometimes but I will get up and continue because my focus has shifted. I finally see that I have the right to experience life, love, and joy, a right you gave me a long time ago but was taken away by other’s fears only to be recently recaptured.

It’s a re-learning process based on the truth that what others said or did in order to keep me down was based on their own insecurities and fears, not mine. Their walls, not mine. I thank you, Father God, for opening not only my eyes but my soul as well to accept this, for acceptance is the bridge between success and failure. In the past, I’ve accepted false versions of someone’s truths and it brought nothing but a vast desert in my soul, now I will accept your truth to choose life, love, and joy. After all, that’s the definition of balance. Not one without the other, not one over the other. Balance. Truth. This time your truth and let’s see what that brings along and where will it end.

Amen.