Cojitorul de cartofi american.

În America ziua mamai va fi pe 9 Mai, cu ocazia asta voi împărtăși o povestioară scurtă cu mama mea:)

În vara anului 1993, patru ani după Revoluția din 1989 și căderea comunismului care erau încă proaspete în inimile noastre, Chet, un american pe care l-am întâlnit în primăvară, a venit înapoi în Romania ca să ne căsătorim. După un drum lung și foare obositor a ajuns în sfârșit la apartamentul nostru în Hunedoara. În spațiu întim și îngrămădit din bucătăria apartamentului nostru l-am hrănit în timp ce 14 seturi de ochi se holbau la el de parcă ar fi fost un obiect strălucitor extraterestru, așteptând cu nerăbdare – conform așteptărilor noastre culturale din acea vreme – să vedem ce cadouri a adus.

După ce a mâncat mi-a înmânat mie și mamei mele cei mai frumoși trandafiri roșii pe care i-am văzut în viața noastră, și a scos cadourile. Printre ele se număra și un cojitor de cartofi pe care soacra mea l-a trimis propriei mele mame. A fost versiunea cea mai luxoasă a cojitorilor de cartofi, dar, din moment ce nu am mai văzut niciodată un astfel de instrument, nu am avut nici o idee despre semnificația ei.

„Este pentru tine mama de la mama mea”. Chet a vorbit prin intermediul fratelui meu Alin care a devenit traducătorul nostru.

„Ce îi asta măi Chet?” A întrebat mama învârtind în mână obiectul misterios, după care Chet a continuat să explice scopul acestui obiect străin.

“Muțumesc mult dar nu trebuia să vă cheltuiți! Eu curăț cartofii cu cuțitul, dar mulțumeștei mamei tale, a fost foarte drăguță.” Chet, fără să renunțe, a continuat să explice cât de ușor va deveni treaba ei de a curăța cartofii cu noul instrument.

“Ehh…las că vom vedea noi, hai facem concurs. Îmi curăț cartofii așa cum am făcut-o întotdeauna și curățești tu cu dispozitivul tău, să vedem cine câștigă.”

“Bun”. Chet era pregătit și aștepta cu nerăbdare începutul provocării. Mama a scos o plasă de rafie jumătate plină cu cartofi și i-a golit pe masa din bucătărie.

„Începem.” În fața lui Chet se odihneau cei mai mici cartofi pe care i-a văzut vreodată și în ciuda eforturilor sale de a nu-și pielița degetele, și-a dat seama imediat că nu avea nici o șansă, dar nu sa lăsat bătut ușor. Cu expertiză mama a decojit zece cartofi până Chet a terminat un sfert de cartof. Râzând din suflet, mama l-a tachinat și mai mult.

“No Chet, ce zici?”

„În America cartofii sunt mari.” Chet a clarificat.

“Sigur! În America totul e mare!” A râs mama înconjurată de doisprezece copii care i s-au alăturat, lăsându-l pe bietul Chet să-și dea seama că unele reguli dintr-o țară nu se pot aplică în alta.

Sper că va pus un zâmbet pe față amintirea asta, vă doresc o zi binecuvântată.

The potato-peeler rules

Photo by Carmen McKnight from Pexels

Chet and I have our own version of “My Big Fat Greek Wedding” movie. In celebration of mother’s day to come I’ll share one story with you.

Chet, an American, came over to marry me, a Romanian, back in 1993. The revolution of 1989 and fall of communism was still fresh in our hearts.

Within the confinements of our apartment back in Hunedoara, we fed him and stared as if he was a shiny extraterrestrial object, waiting eagerly- as per our cultural expectations at the time- to see what gifts he brought along. After handing me and my mom the most beautiful red roses we’ve even seen in our lives, and now full, he pulled out the gifts he brought. Among those was a potato-peeler my mother-in-law sent to my own mom. It was the Cadillac version of potato-peelers but since we’ve never seen such a contraption we had no idea of its significants.

“This is for you from my mother.” Chet spoke through my brother Alin who became our translator.

“What is it?” Mom asked, after which Chet proceeded to explain the purpose of this very weird looking object in his hand.

“Ah, no need for that! I peel potatoes just fine with my knife, but thank your mom, it’s very kind of her to send me a present.” Chet, not giving up, proceeded to further explain how much easier her job of peeling potatoes will be with the new devise.

“Okay. Let’s have a race. I peel potatoes the way I’ve always done and you peel it with your contraption.”

“Sounds good.” Chet was prepared to win and awaited eagerly the start of the challenge. Mom brought out the burlap bag half full of potatoes and dumped them on the kitchen table.

“Go ahead.” She encouraged him as she grabbed potato after potato and began her speedy work. In front of them laid the smallest potatoes Chet’s ever seen and despite his efforts not to peel off the skin on his fingers, he realized he was in serious trouble. By the time mom peeled ten potatoes, Chet had a quarter of his done. Laughing full heartedly, mom teased him further.

“I guess I’ll keep my own ways.”
“In America the potatoes are big.” Chet clarified.

“Sure! In America everything is big!” Mom laughed while circled by twelve kids who joined in, leaving poor Chet to realize some rules in one country do not apply in another.

Hope that puts a smile on your face the way it does on mine when I remember how funny mom was:)

God Bless