The Four Angels/ Cei patru ingeri

If God is not real who were the four beings in the four corners of my room guarding me for months during the worst time of my life? From whom were they guarding me? And why did I need guarding?

 

These are questions for those of you who doubt. I had my moments of such doubt, but then I realized one very important thing: I was doubting the religion of God and it’s ineffective ways, what I didn’t bother to do is take time to know the real God, the one away from man-made religion, the one and only, call it what you want, I call him God.

Very few people really know us. Right? Any that do, it’s because they took the time to know us. Most people talk about us as if they really know us, and most times they are wrong about us. Isn’t that so? They never took the time, for whatever reason, to really know us and vice-versa.  So, is there a possibility that you may not know the real God but you may only know the religion of God?

Those four beings, tall and powerful, knew someone that knew me and loved me and made sure I was protected. I call him God.

 

Dacă Dumnezeu nu este real, cine au fost cele patru ființe în cele patru colțuri ale camerei mele care m-au păzit luni de zile în timpul cel mai grav al vieții mele? De cine mă păzeau ei? Și de ce aveam nevoie de pază?

Acestea sunt cîteva întrebări pentru cei care se îndoiesc de existența lui Dumnezeu. Am avut momentele mele de dubiu în trecut, dar mi-am dat seama de un lucru foarte important: îndoielile mele erau la adresa religiei de Dumnezeu și ale căilor ei ineficiente, dar nu m-am deranja să îmi fac timp pentru a cunoaște pe adevăratul Dumnezeu, cel care nu are deaface cu căile religioase inventate de om. 

Foarte puțini oameni ne cunosc cu adevărat. Nu-i așa? Dar cei care ne cunosc, ne cunosc  pentru că și-au facut timp și au pus efort în a ne cunoaște, și invers. Cei mai mulți oameni vorbesc de noi ca și cum ne cunosc cu adevărat dar de cele mai multe ori nu ne cunosc de loc. Nu-i așa? Deci, există posibilitate de a nu-l cunoaște pe adevăratul Dumnezeu, ci doar o fațadă religioasă a lui Dumnezeu.

Acele patru ființe, înalte și puternice, îl cunoșteau pe cel care mă cunoaște pe mine și care mă iubește și m-au protejat sub direcția celui care mă cunoaște cu adevărat. Eu îl numesc Dumnezeu. Dumnezeul Bibliei, nu a religiei. 

One thought on “The Four Angels/ Cei patru ingeri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.