Puterea este văzută în miracol, dar este văzută și în rezistență

Cand lucrurile merg prost, dorim ajutor dar când lucrurile se schimbă în mod tragic dorim un miracol. Pentru majoritatea din noi miracolul nu va veni. Ce vom face atunci? Ceea ce am să-ti spun te va supăra, mai ales daca esti genul de persoana care vrea ca totul sa fie fixat rapid, aproximativ 99,9% dintre noi se potrivesc în această categorie. Voi începe prin a spune …

Atunci când a murit fratele meu mai mic, cel mai tragic lucru care sa întâmplat în viața mea și eu sunt sigură că si in viața familiei mele, am devenit amorțită emotional. Am interogat atât de multe lucruri legate de viață și de Dumnezeu, lucruri care le-am auzit o viață intreaga de la părinții mei și biserică. Dar in general m-am simțit amorțită, urmată de valuri imense de furie, uneori copleșitoare. Mânia încă mai vine, dar valurile sunt mult mai mici și am învățat să-le las să se spele peste mine fixindu-mi privirea spre viitor. Cînd pierzi pe cineva simți durere doar numai dacă ai iubit, chiar dacă timpul împreaună a fost mult prea scurt. Dar nu fi supărat toată viața ta gândindu-te că, Doamne ferește, daca începi să te bucuri de viata intr-un fel trădezi persoana pierdută. Ei ne privesc de sus și dacă ar putea vorbi cu noi, ne-ar sfătui să dăm drumul furiei din suflet si să ne bucurăm de viață. Pe patul de moarte, și am fost acolo un an și jumătate în urmă, 99,9% dintre lucrurile care ne stresează in viață nu contează, doar un singur lucru contează; dragostea fața de Dumnezeu, sine și cei de alături. Atit. Nimic altceva. Acum, recuperarea mea de pe patul de moarte a fost un miracol. Așa cred și nu mă va convinge nimeni altfel. Înapoi la fratele meu. Nu voi înțelege niciodată de ce un băiat de unsprezece ani nu a primit un miracol de la Dumnezeu, dar în același timp nu pretind să înțeleag complexitatea vieții atit pe plan spiritual cit si in trup. În realitate majoritatea din noi nu înțeleagem pe deplin secretele adînci a vieții, fapt ce umple multe inimi cu mânie, urmată de o trăire bazată pe această mânie, luînd decizii cu mânie în suflet și pe urmă întoarcem pumnul nostru sus la Dumnezeu când întîmpinăm consecințele acestei mânii.

Dar ce am găsit de-a lungul drumului vieții? Rezistența. Și aceasta este, de asemenea, un miracol. Pentru a fi în stare să înduri greutățile vieții, cu un bun simț al umorului și o speranță. Chiar zilele trecute mi-am prins degetele într-o ușă și plângind i-am zis lui Chet;

“Mă bucur atât de mult că-mi merge sistemul nervos și că simt durerea asta!” M-am întors la plâns cu o adevărata mulțumire in suflet că puteam simți propria mea durere, știind că trupul meu a reacționat normal.  Cu ceva luni în urmă eram în pericolul de a-mi pierde aceasta abilitate din cauza bolii. Deci, vezi, rezistența este la fel de frumosă, dacă știi cum să te uiți la ea și să îi mulțumești lui Dumnezeu pentru toți oamenii care au îndurat o mare adversitate și durere numai pentru a ne inspira mai târziu în viață. Iar dacă victoria care-ai așteapt-o nu vine niciodată, cel puțin ai îndurat cu o atitudine bună și ai construit prieteni și amintiri; cele mai adevărate comori pe acest pământ.

Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze astăzi și păstrați-ți inima plină de fericire.

Pentru cei ce înțeleg Engleza.

Power is seen in the miracle, but is also seen in the endurance

When things go wrong, we want help, when things go really wrong we want a miracle. For most of us that miracle never comes. Now what? What I’m about to tell you will make you mad, especially if you’re the type of person that wants everything fixed quickly, which about 99.9% of us fit in that category. I’ll start by saying…

When my little brother died, which by far it’s been the most tragic thing that happened in my life and I’m sure the life of my immediate family, I became numb. I questioned so many things related to life and God, things that were taught to me my whole life by my parents and the church. But mostly I felt numb. Than the anger came, in overwhelmingly big waves at times. The anger still comes, but the waves are far smaller and I’ve learned to let them wash over me than move on. Don’t pretend the hurt is not there, it’s part of loving and losing someone precious, if you don’t hurt you’ve never loved, so find a sliver of comfort realizing that you hurt because you loved and it was all worth it even if short lived. But don’t be angry your whole life thinking that if you move on and, God forbid, you start enjoying life somehow you’re betraying the person you lost. They’re watching us and if they could talk to us they would advise us to let go of anger. On your death bed, and I’ve been there a year and a half ago, 99.9% of things don’t matter, only one thing does matter; love and the beautiful consequences love made in your life and in the lives of those you loved. That’s it. Nothing else. Now my recovery from almost dying was a miracle. That’s what I believe and that’s all that matters to me. Back to my brother. I’ll never understand why an eleven year old boy did not receive a miracle from God, but I don’t pretend to understand the bigger picture of life either. In truth none of us fully understand it and for most, that alone fills our hearts with anger, than we operate out of that anger and turn our fist up at God when the consequences of that anger comes around.

But what have I found along the way? Endurance. And that is also a miracle. To be able to endure life’s hardships with a good sense of humor and a hope. Just the other day I slammed my fingers pretty hard in a cabinet door and as I was crying I told Chet;

“I’m so glad my nerve endings work and I can feel that!” Than went back to crying truly thankful that I could feel my own pain, knowing that my body was reacting just as it should. Only few months ago I was in serious danger of loosing that ability due to disease. So you see, endurance is just as beautiful if you know how to look at it and I thank God for all the great people that endured great adversity and pain only to inspire us later on in life. And if the victory you expect never comes, at least you’ve endured with a great attitude and most likely built friends and memories, the truest treasures on this earth.

May God bless you today and keep your heart full of happiness.

 

 

If you have time this is good.